Twitter – 140810 – Dongwoo


냐냐 지금 멤버들과 얘기중인데 약속한 인피니트 야광봉이름 !!! 뭐가 좋을까요 !?!? 인스피릿 멤버들 의견을 내주세요 ~.~ 다들 심장보다 약간 높게 다리올리고 쉬기 ~~ 캬캬캬

nya nya giờ mình đang thảo luận với các thành viên nè.. về tên lightstick của chúng ta như chúng mình đã hứa đó!!! Tên gì thì hay đây ta!?!? Inspirits các bạn có ý tưởng gì không nào ~.~ Các bạn nhớ kê chân cao hơn tim rồi nghỉ ngơi nha ~~ kya kya kya

sr: inspiritddww | etrans: Allaboutmang7 | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s