[FANACC] Cách Myungsoo bắt chai nước


Myungsoo luôn bắt chai nước như thế này trong thời gian ghi hình.

cre: PINGGVAELE

*Bạn viết cái này dùng nhiều dấu … lắm, chắc là bạn ý đang khó mà diễn tả cảm xúc :v
Có ai thấy Soo nam tính không =))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s