Twitter – 140812 – Dongwoo, Sunggyu & fan


저기 그게.. 멤버들이랑 얘기한결과 무한봉 무광(무한대로 빛광) 인봉(인피니트 봉) 7봉 뭔가 많이 나왔습니다만 현재 인피니트안에서 높은 관심을 가지고 있는것은 인봉으로 나타났습니다 이거 투표도 할 수 없고 음… 어찌해야 하오

Um.. à thì.. Mình đã bàn với các thành viên và rất nhiều cái tên đã được đưa ra như là muhanbong (Vô hạn-stick) mugwang (tỏa sáng vô hạn-stick) Instick (Infinite stick) 7 stick.. Cơ mà có vẻ tới lúc này thì cái tên tụi mình thích nhất là Instick. Không thể bình chọn được nhỉ..hmm.. Làm thế nào đây ta

_____________________________________________________________________________

사랑봉!?!? 럽봉!?

Sarang-bong:: Sarangbong!?!? Stick tình yêu?!

_____________________________________________________________________________

다이아몬드봉 !? 다봉!?

Diamond bong?! Dabong!?

_____________________________________________________________________________

오 !? 인피스틱.. 느낌있다 !

Oh? Infistick… Có cảm xúc đó nha!

_____________________________________________________________________________

여봉 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 잠시만 이것은 왜 안나왔지 조금만 기다려줘요

yeobong hahahaha khoan đã, sao lại có cái này vậy nhỉ? xin chờ một chút đã nào

_____________________________________________________________________________

따봉 꼬봉 ㅈㅅ

Ddabong Kkobong Xin lỗi chứ

_____________________________________________________________________________

아형님 제발 투표좀 하라고 해주세여 제발 제발 제발 ~ 현재 여봉3 럽봉1

À, hyung-nim bỏ phiếu đi anh, đi mà, đi mà, đi mà~ giờ có 3 phiếu cho “yeobong”, 1 phiếu cho “love bong” rồi đó

etrans: Allaboutmang7, Infiniteupdates, INFINITE7SOUL

*Yeobong (ghép của Yeobo (anh yêu, em yêu, cưng) với bong (stick))
* Ddabong: tốt/tán thành; Kkobong: từ lóng chỉ người ở dưới, người nhỏ hơn, cũng có thể mang nghĩa khác
* ㅈㅅ (Sunggyu tweet): viết tắt của ‘xin lỗi’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s