[Little things] [08.14] Ize interview – Hoya, “Tôi đã khóc rất nhiều khi xem những bộ phim buồn”


© Baby’s On Fire Do not edit, crop or remove watermark

Q: Bình thường bạn là kiểu người thế nào?

Hoya: Tôi là một người Gyeongsang, trước đây dù có buồn tôi cũng không hề khóc. Có lẽ tôi đã nghĩ nếu là một người đàn ông thì không thể khóc được. Nhưng kể từ 2 năm trở lại đây, tôi đã để mình tự kỉ một chút. Tôi đã khóc rất nhiều khi xem những bộ phim buồn. Tôi xem những bộ phim buồn suốt đêm, kể cả khi không có ai trong kí túc xá. Nếu có cảnh phim buồn, tôi sẽ chỉ khóc thôi. Lúc đó nhỡ có người đột nhiên bước vào, tôi sẽ quệt nước mắt đi thật nhanh, giấu họ, có khi còn không chào họ nữa.

sr: ize mag | etrans: ho-gyu | vtrans: Rùa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s