Twitter – 140813 – Sungjong


덕분에 잘먹고 녹화 잘했습니다^-^♡
슈.아.차 에서 슈퍼엠씨능력 맘껏 보여드릴께요~!
사랑합니다♡-♡

Cám ơn các bạn, mình đã ăn ngon và ghi hình thật tốt^-^♡
Mình sẽ thể hiện tới các bạn khả năng Siêu MC trên SuICha~!
Mình yêu các bạn♡-♡”

sr:  | etrans: INFINITE7SOUL | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s