[Little things] “Ban đầu chúng tôi thật sự không có gì cả”


“Ban đầu chúng tôi thật sự không có gì cả. Nhưng giờ này, các bạn đang ở đây và có rất nhiều người đã dành tình yêu cho chúng tôi. Tôi không thể nào tưởng tượng được cuộc đời giờ đây thiếu các bạn.”

_____Kim Myungsoo tới Inspirits (One Great Step tại Seoul)

cre: jddww | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s