[Little things] “Cậu ấy thật sự là một người tốt bụng”


© L’aile Do not edit, crop or remove watermark

“Trong tất cả các thần tượng thì ai là người tốt tính? Tôi nghĩ đó là L INFINITE. Cậu ấy thật sự là một người tốt bụng, tử tế và đẹp trai. Ghen tị thật đấy.”

_________Ryeowook

sr: 140818 Kiss The Radio
cre: UmekoWolf | via. MYE0NGS00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s