[FANACC] 140820 – Một fan đã tới quán ăn của gia đình Dongwoo và gặp anh ấy


Dongwoo trên tàu điện ngầm về nhà (pic: Austnqkwl)

Dongwoo đã ôm và kí tặng cho bạn fan đó. Fan nói Dongwoo rất lịch sự dù cô ấy không thể nói tiếng Hàn, mẹ của anh ấy cũng rất chu đáo với mình.

sr: oh__0412 | rans: MineMyungsL@InfiniteUpdates
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s