Twitter – 140821 – Woohyun


규라큘라님 오늘 파이팅하세요 응원하겠습니다!!!흡혈규 퐈이야!!!@!!!!!♧

Gyuracula-nim ngày hôm nay cố lên nhé! Em sẽ ủng hộ anh!!! Blood-sucking Gyu-pire!!!@!!!!!♧

Cr: wowwh | etrans infinite7soul | Vtrans: Mỡ

* 흡혈귀 (Heuphyeolgwi) là Ma cà rồng (Vampire) trong tiếng Hàn nhưng Woohyun muốn nó trở nên dễ thương hơn nên đã ghép chữ 흡혈규(HeuphyeolGyu=Gyuracula)
sau lại ghép ‘Blood-sucking Gyu’ (Gyu hút máu) & và 퐈이야 – là cách nói dễ thương của “pire” trong vampire.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s