Twitter – 140823 – Sungyeol


인스피릿 친구들 아이스버킷챌린지 동참해줘서 고마워요♡ 올리신 영상들 잘챙겨봤어요!!!

Cám ơn các bạn Inspirits đã tham gia thử thách xô đá nhé ♡ Mình đã thấy clip các bạn đăng lên rồi!!!

sr:  | etrans: Allaboutmang7
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s