[FUN] Chỉ nói là giỏi :v


Phóng viên: Bạn đã từng thử rap tiếng Anh chưa?
Hoya: Tụi em từng thử rồi, dễ ấy mà.
Phóng viên: Cho chúng tôi xem đi.
Hoya: *chỉ Dongwoo* Anh biểu diễn cho mọi người đi kìa. *cười ngượng*

cre: 5voicesAKTF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s