[FUN] Nam Woohyun & fan


1. Hoya: Mini album của chúng tôi có 7 ca khúc, các bạn thích bài nào nhất nhỉ?
Fans: askqf#$% (mỗi người nói 1 bài)
Woohyun: Ô họ nói là thích “Time” đấy. (“Time” là ca khúc solo trong album của Woohyun)

2. DJ: Tới lúc chụp ảnh cùng các fan rồi!
Woohyun: Các bạn ai chưa make up thì giờ có thể bắt đầu sửa soạn được rồi đó.

3. Woohyun từng nói với fan, “Các bạn không thuộc về ai hết. Các bạn đều là của chúng tôi cả đấy nhé.”

cre: jongdaes
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s