Twitter – 140827 – Sungjong


울 성여리형 생일 진심으로 축하합니다~^^!
뭐든 열심히 하는 형의 모습 멋있어요!!
선물로 쫑이사진 드려요.
힐링하세요^-^♡

Chân thành chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ, Sungyeolie hyung~ ^^!
Anh trông tuyệt lắm trong cách mà anh luôn cố gắng làm tốt nhất bất cứ điều gì!!
Bức ảnh này là quà em tặng sinh nhật anh.
Heal^-^♡

Cr: infiniteyounges | Vtrans: Mỡ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s