Twitter – 140902 – Ryeowook


슈아차 첫 회식 ^^!!!!! 거의 녹화 30회 만의 회식인데 이제 자주 모입시다 !!!!! 성종이랑 작가누나들하고 찰칵 !! 작가 신상 보호를 위해 모자이크(?)를 ㅋㅋㅋ

Bữa tối cùng nhau đầu tiên của Su.I.Cha^^!!!!! Chúng tôi đã làm cùng nhau được gần 30 tập rồi nhưng vừa mới ăn tối với nhau thôi!!!!! Bức ảnh cùng với Sungjongie và các chị biên kịch!! Tôi đã làm mờ gương mặt của họ vì lý do danh tính cá nhân ㅋㅋㅋ

sr: ryeong9 | etrans: INFINITE7SOUL
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s