Twitter – 140907 – Woohyun


새벽에 잠이안와서
뉴챌린지앨범 듣는중 핡♧♧
입가에절로 미소가.. 풋풋한노래들=_=

Vì đã rạng sáng rồi mà mình vẫn chưa ngủ được nên mình đang nghe album New Challenge ♧♧ Những bài hát này thật tươi mới.. các bạn cười lên nào =_=

sr: wowwh | etrans: infinite7soul
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s