Twitter – 140917 – Sunggyu & Woohyun


내그녀 본방사수했음 짱재밌음 무한동력!!!!!!

Đã coi My Lovely Girl. Rất chi là thú vị jjang. MHDR!!!!!!

_________________________________________________________

같이보니 재밋네..ㅋㅋ규형내옆에잇음 ㅋㅋㅋㅋ

Xem cùng với anh thật vui keke Gyu hyung ngồi cạnh mình đấy kekekeke

_________________________________________________________

? 트윗말고 말로 해

? Nói với anh ấy, đừng có tweet

sr:  | etrans: infinite7soul, infiniteupdates | vtrans: Rùa
Advertisements

2 responses to “Twitter – 140917 – Sunggyu & Woohyun

  1. Reblogged this on MEOW MEOW and commented:
    Chết cười 2 bảo bối yêu dấu, đã ngồi cạnh và xem My Lovely Girl, lại còn thích tweet đôi, đến hài với bạn GyuGyu và bạn Nam Ú

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s