[Little things] Tình bạn của Sungyeol và Niel


Ryeowook: Tình bạn của cậu với Niel là kiểu thế nào?

Sungyeol: Tụi em ra mắt cùng một năm và ngay từ những ngày đầu tiên, cậu ấy đã là một dongsaeng mà em có thể dựa vào và tin tưởng rất nhiều.

sr: 140916 KTR | via: MusicallyDazed 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s