Twitter – 141022 – Sunggyu


잠이 안옵니다 ㅜㅜ 낮과밤이 바뀐듯…

Tôi không buồn ngủ ㅜㅜ Ngày và đêm bị hoán đổi mất rồi…

________________________________________________________________

오.. 합격 축하해요 진심임!! 훌륭한 대학생이 될수있도록 해봐요!!

Oh.. Bằng cả trái tim, chúc mừng bạn đã qua kì thi nhé!! Cá là bạn sẽ là một sinh viên giỏi đấy!!

________________________________________________________________

요즘에 시험기간이라는데 새벽까지 공부하는 인스피릿 친구들 힘내서 열심히 공부하고 시험잘보세요~! 같이 사는데도 못보는..이..인피니트…. 보고싶어.. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Giờ là mùa thi cử. Tới các bạn Inspirit, những người vẫn đang học thâu đêm, chăm chỉ nhé và hãy làm thật tốt bài kiểm tra nha~! Tới INFINITE, sống cùng với nhau mà không thể gặp nhau được.. anh nhớ mấy đứa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

sr:  | etrans: INFINITE7SOUL | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s