Twitter – 141102 – Sunggyu


인스피릿 안녕? 이건 멕시코에서의 추억임 요즘 한가하다가 갑자기 아르바이트가 많아지고 있음..

Inspirits, xin chào? Một kí ức đáng nhớ ở Mexico. Dạo này, tôi không có việc gì làm rồi tự nhiên lại có rất nhiều việc part-time..

sr: kyuzizi | etrans: infinite7soul | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s