Twitter – 141112 – Sunggyu


여러분 뮤직뱅크 인 멕시코!! 우리 모두 다함께 손잡고 보도록 해봅시다!ㅋㅋ

Mọi người ơi, Music Bank in Mexico!! Nắm tay nhau và cùng xem chương trình nhé!ㅋㅋ

sr: kyuzizi | etrans: saphira @ infinite updates | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s