Twitter – 141113 – Woohyun


인스피릿 수능 파이이이이팅!!힘내자!
열심히♡♡♡♧♧♧♧♧♧나도힘내자♡♧
pic.twitter.com/sTQEZGU3BL

Inspirit chuẩn bị thi đại học fiiiiighting!!
Học hành chăm chỉ nhé ♡♡♡♧♧♧♧♧♧ Mình cũng sẽ làm việc chăm chỉ ♡♧

sr: wowwh | etrans: INFINITE7SOUL | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s