Twitter – 141114 – Hoya & Sunggyu


: 피자 털업 ~ 진상.진호 피자 잘 먹었어요~ ” 고마워 성구형

Pizza tới rồi ~ Jinsang.Jinho @hoya1991​ #sunggyu ssi Tụi em đã ăn pizza thật là ngon miệng đấy ~” Cám ơn anh nhé, Sunggyu hyung

_____________________________________________________________________________

공복으로 촬영할까봐..^^ 나 없을땐 공복 ㄴㄴ

Lo chú đóng phim mà bụng đói mốc meo ấy mà..^^ Bụng rỗng khi không có anh ở canh, không được, không được đâu

_____________________________________________________________________________

덕분에 공복일때 복받았어^.^

Cám ơn anh, em đã nhận được nó khi bụng đang đói meo đấy ^.^

sr:  | etrans: chu @ fuckyeahhoya | vtrans: Rùa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s