Instagram – 141122 – Dongwoo


ddong_gg0

으헝 더 잘해줄게 똘이야 ㅠㅠ

으헝 더 잘해줄게 똘이야 ㅠㅠ

A post shared by 장동우 (@ddong_gg0) on

Euheong Vì em anh sẽ làm tốt hơn Ddoli-ya ㅠㅠ

Trong video: Ddol-i ốm nhưng lại không uống thuốc. Ddol-i uống thuốc của em đi nào! Ddoli-ya.. Ddol-i nhà mình bị ốm đó! Bị ốm~

sr: ddong_gg0 | etrans: minjoo @ infinite updates | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s